HAKKIMIZDA

Doç. Dr. Erkan YULA (M.D., Assoc. Prof.)

Dr. Yula, Temel Tıp Eğitimini 2002 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı, 2005-2009 yıllarında Tıbbi Mikrobiyoloji ihtisası, ileri moleküler mikrobiyoloji eğitimleri ve immünoloji eğitimi (2016) aldı. Çeşitli kurumlarında zorunlu aile hekimliği, klinik mikrobiyoloji ve kan bankacılığı hizmetleri; Çeşitli Devlet Üniversitelerinde Yrd. Doçent ve Doçent ünvanıyla akademik çalışmalarda bulundu ve alanında lisans düzeyinde İngilizce ve Türkçe dersler verdi.

Dr. Yula, bu süre zarfında ve sonrasında birçok kitapta bölüm yazarlığı, sözlü bildiri ödülleri, Ar-Ge projeleri, 190’nin üzerinde uluslararası ve ulusal araştırma makale ve sunumlar yayınladı ve “Journal of Immunology and Clinical Microbiology” adlı uluslararası akademik bir dergiyi kurarak ülkemize kazandırdı.

Akademik hayatı boyunca; doğal ve ilaçsız tedavilerin birçok üstünlüğüne inandığı için özel eğitimler ve T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı çeşitli Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) eğitim sertifikalarını alarak;

• Akupunktur Tedavisi

• Yeni nesil mikrosistem akupunktur uygulamaları, YNSA (Japon, Alman ve İsrail ekolü)

• Su-jok Terapi

• Psikonöroimmünoloji

• Hipnoz

• Medikal Ozon Tedavisi

• Mezoterapi (Ağrı, Bağışıklık sistemi ve Kozmetik mezoterapi)

• Tıbbi Hacamat Tedavileri (Kupa Tedavisi)

• Tıbbi Sülük Tedavileri (Hirudoterapi)

• Tıbbi Aroma terapi, Shussler Tuzları ...

yöntemlerini aktif olarak kullandı ve Sağlık Bakalığı onaylı GETAT ünitesi kurdu. Özel bir akupunktur yöntemi olan YNSA ile ilgili eğitimler düzenlereyek tecrübelerini paylaştı ve yöntemin yaygınlaşması için öncülük etti. Tamamlayıcı tıp uyglamalarının her hasta ve hastalık için uygun doz ve kombinasyonlarda kullanılması gerektiğine inanarak bilgi birikimi ve tecerübelerini her hekimin kolayca ulaşabilmesi için mobil uygulama tasarımlarına başladı.

Dr. Yula, halen bu uygulamalara ek olarak JICM dergi baş editörlüğüne, “QMEL®” Tıp ve Yayıncılık hizmetleri, Tıbbi laboratuvar hizmetlerine ve alanında ilk çeşitli tıbbi mobil uygulama geliştirmeleri çalışmalarına devam etmektedir.

Ayrıntılı bilgi için www.ErkanYula.com

YNSA.com.tr bir QMEL® Medicine&Publishing ürünüdür.

Qualified for Medicine &
Education & Library

"the Mutuality of Medicine and Publishing"
© Copyright 2019 - Tüm Hakkı Saklıdır, ® QMEL.