easy web builder

YNSA Nedir ?

Yeni Nesil Akupunktur

Yamamoto New Scalp Acupuncture (YNSA), oldukça hızlı etkili ve başarı oranı yüksek bir mikrosistem akupunktur uygulamasıdır. Geleneksel Çin Skalp Akupunktur'undan bağımsız şekilde geliştirilmiştir.
Yöntem Japon Bilim insanı Dr. Toshikatsu Yamamoto tarafından geliştirilmiş ve 1972 yılında bilimsel bir kongrede duyurulmuştur. 

Neden YNSA?

Tedavi için gerekli seans sayısı genellikle klasik akupunktur yöntemine göre oldukça azdır. Yüksek başarı oranı ile hekim ve hastalar için bir çok hastalık tedavisinde bu yöntem yüz güldürücü sonuçlar verebilmektedir.

Kimler için ve Nasıl uygulanabilir ?

Çocuk ve erişkin yaş grubunda olan her kişi için uygulanabilir. Ağrı tarifi yapabilen çocuk hasta grubunda da güvenle kullanılabilir. Seanslar şeklinde uygulanır, seans sayısı ve sıklığı hastanın kliniğine göre değişmektedir.

Hangi hastalıklarda kullanılır ?

Kas iskelet sorunları, her türlü ağrı (migren, eklem, kas, fıtık), nörolojik sorunlar, hormonal sorunlar (her türlü migren, başağrıları, eklem ağrıları, ellerde titreme - esansiyel tremor, romatizmal sorunlar, kas ağrıları, fibromiyalji, fıtıklar, bel fıtığı, boyun fıtığı, kulakta çınlama - tinnitus, epikondilit, bursit ve ameliyat sonrası her türlü ağrı...).

YNSA Semineri Hakkında özet bilgiler !

YNSA kafa dersindeki özel noktalara uygulanan herhangi ilaç veya kimyasal madde kullanılmadan yapılan yeni bir tedavi şeklidir. Uygulama için steril tek kullanımlık çelik iğneler kullanılmaktadır. Kas iskelet sorunları, her türlü ağrı (migren, eklem, kas, fıtık), nörolojik sorunlar, hormonal sorunlar (her türlü migren, başağrıları, eklem ağrıları, ellerde titreme - esansiyel tremor, romatizmal sorunlar, kas ağrıları, fibromiyalji, fıtıklar, bel fıtığı, boyun fıtığı, kulakta çınlama - tinnitus, epikondilit, bursit ve ameliyat sonrası her türlü ağrı...).

YNSA, Çin Akupunkturundan bağımsız kendine özgü teşhis, tedavi ve kontrol algoritmaları olan bir sistemdir. Bir çok Avrupa ülkesinde ve Japonya'da (Dr. Yamamoto) YNSA eğitimi için temel akupunktur eğitimi şartı bulunmamaktadır.

YNSA eğitimine hekim ve diş hekimleri herhangi bir şart aranmadan katılabilir. Ülkemizde yasal mevzuat gereği hekim dışı kişilerin invazif müdahaleler yapmaları yasaklanmıştır.

Yöntem karmaşık felsefeden uzak, basit teşhis ve tedavi algoritmaları olan güvenli bir tekniktir. Kursiyer arkadaşların eğitime gelmeden öncen onlar için geliştirdiğimiz "YNSA Plus" isimli mobil uygulamadaki teorik kısımları okumaları eğitimin daha verimli geçmesini sağlamaktadır.

1. Tarihçe ve skalp akupunkturu

2. Mikrosistem akupunktur nedir ?

3. Neden YNSA yöntemi ?

4. Etki mekanizması ve patofizyoloji (Mikroinflamasyon, Primovasküler ağ ve Miyofasyal sistem, Nöral network, Endokrin network, İmmün network)

5. Temel noktalar (lökomotor sistem) ve endikasyonları

6. Duyu Organları (göz, burun, kulak ve ağız noktaları) ve endikasyonları

7. Beyin noktları (serebrum, serebellum ve bazal ganglion) ve endikasyonları

8. Ipsilon noktaları (meridyenler: kalınbağırsak, safra kesesi, karaciğer, akciğer, dalak-pankreas, ince bağırsak, üçlü ısıtıcı, mide, kalp, perikard) ve endikasyonları

9. Kraniyal Sinir Noktaları, örtüşen meridyenler ve endikasyonları

10. YNSA’ ya göre teşhis yöntemleri ve algoritmalar (Brakiyal, Abdomen, Boyun, Malleolar, Palmar Muayene)

11. Yeni keşfedilen Ekstra nokta ve YNSA somatotopları (mide, omuz, psikolojik etkili nokta, ses kısıklığı, antispastik nokta, afazi, ZS noktası, tinnitus noktaları ve diğerleri)

12. İğneleme tekniği, endikasyon, kontrendikasyon, komplikasyon yönetimi ve algoritmalar

13. İntegratif protokoller ve diğer GETAT uygulamaları ile kombinasyon

14. Nokta seçiminde YENİ özel teknikler

15. Etkili ve başarı oranı yüksek İntegratif YNSA reçetele örnekleri (YNSA + GETAT) (migren, artralji, fibromiyalji, tremor, tinnitus, siyatik, servikal-torakal-lumbar vertebra, donuk omuz, fasial paralizi, nörapatik ağrılar ve ağrı sendromları, diş ağrıları, diz-omuz-boyun...)

16. Vaka sunumları ve Literatür irdelenmesi

17. Pratik uygulamalar

18. "YNSA Plus" adlı mobil uygulamanın özellikleri ve pratik kullanım önerileri.